Šodien, 23.februārī, Ārlietu ministrija iesniedz apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē dokumentus, kas nepieciešami, lai veiktu v/a “Latvijas institūts” (turpmāk – LI) juridiskā statusa maiņu. LI statuss no valsts aģentūras tiks mainīts uz valsts tiešās pārvaldes iestādi Ārlietu ministrijas pārraudzībā. 

 

2010.gada 1.janvārī stājās spēkā jaunais Publisko aģentūru likums, kas paredz ievērojamas izmaiņas izpratnē par to, kas ir aģentūra un kādas ir tās funkcijas. Ņemot vērā šo apstākli, Publisko aģentūru likuma pārejas noteikumu 2.punkts paredz ministrijām uzdevumu izvērtēt esošo aģentūru darbības atbilstību jaunā Publisko aģentūru likuma prasībām un nepieciešamības gadījumā lemt par aģentūru statusa maiņu.

Izvērtējot LI atbilstību jaunā Publisko aģentūru likuma prasībām, tika konstatēts, ka LI galvenais uzdevums nav pakalpojumu sniegšana, bet gan pozitīvas atpazīstamības veicināšana ārvalstu auditorijām. Tādējādi arī prasību, ka lielāko daļu no iestādes budžeta veido ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas, objektīvi vērtējot, LI nevar izpildīt.

 

Ņemot vērā to, ka funkcija, ko īsteno LI ir būtiska Latvijai un, lai iegūtu pēc iespējas lielāku uzticamību LI darbībai ārvalstīs, nolemts šo funkciju arī turpmāk jāpilda atsevišķai iestādei. LI statuss tiek mainīts no valsts aģentūras statusa uz pārraudzības iestādes statusu, kas paredz LI līdzīga apmēra tiesības, pienākumus, uzdevumus un kontroli, kāda ir bijusi līdz šim, taču vairs neparedz, ka LI galvenais uzdevums ir pakalpojumu sniegšana. Vienlaikus, līdzšinējo pakalpojumu sniegšana tiks turpināta.

Plānots, ka LI darbu jaunā statusā varētu uzsākt jau š.g. martā.