Informatīvo materiālu pieprasījuma noformējums

Fiziskas personas vārds, uzvārds Juridiskas personas nosaukums
Personas kods
Reģistrācijas numurs
Deklarētā adrese Juridiskā adrese
E-pasts
Tālruņa Nr.
MĒRĶIS materiālu izmantošanai
Valsts, kurā materiāli tiks izmantoti
Izvēlētais Informatīvais materiāls (nosaukums, daudzums)

Pieprasījums tiek izskatīts, ja ir sniegta visa norādītā informācija.

 


Informatīvie materiāli tiek izsniegti divu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.