Informatīvo materiālu pieprasījuma noformējums

Fiziskas personas vārds, uzvārds Juridiskas personas nosaukums
Personas kods
Reģistrācijas numurs
Deklarētā adrese Juridiskā adrese
E-pasts
Tālruņa Nr.
MĒRĶIS materiālu izmantošanai
Valsts, kurā materiāli tiks izmantoti
Izvēlētais Informatīvais materiāls (nosaukums, daudzums)

Pieprasījums tiek izskatīts, ja ir sniegta visa norādītā informācija.

 

Fiziskai personai izsniegto materiālu daudzums - 
līdz 2 vienībām no katra informatīvā materiāla.
Informatīvie materiāli tiek izsniegti divu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.