Informatīvo materiālu pieprasījums

Fiziskas personas vārds, uzvārds Juridiskas personas nosaukums
Personas kods
Reģistrācijas numurs
Deklarētā adrese Juridiskā adrese
E-pasts
Tālruņa Nr.
MĒRĶIS materiālu izmantošanai
Valsts, kurā materiāli tiks izmantoti
Izvēlētais Informatīvais materiāls (nosaukums, daudzums)

Saistībā ar pieaugušo informatīvo materiālu pasūtījumu skaitu, sistēmas kļūdas gadījumā, lūdzam, nosūtīt pieprasījumu uz e-pastu info@li.lv

Due to increased amount of orders, in case of system error please send your order to our e-mail info@li.lv

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu informējam, ka Jūsu datus izmantosim, lai nodrošinātu informatīvo materiālu pieprasījuma izvērtēšanu un informatīvo materiālu izsniegšanu, kā arī apstiprinām, ka Jūsu dati tiks rūpīgi uzglabāti un netiks atklāti trešajām personām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

Jūsu datu Pārzinis ir Latvijas Institūts, Pils iela 21, Rīga, LV-1050, tālr.: 67503663, e-pasts info@li.lv. Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai sākotnēji ievākto mērķu nolūkos, atbilstoši Vispārējās datu aizsardzības regulas un citu normatīvo aktu prasībām.

Lai iegūtu papildus informāciju par fizisko personu datu apstrādi, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu – datu.aizsardziba@mfa.gov.lv.

.

 

Pieprasījums tiek izskatīts, ja ir sniegta visa norādītā informācija.


Informatīvie materiāli tiek izsniegti divu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.