Informatīvo materiālu pieprasījums

Fiziskas personas vārds, uzvārds Juridiskas personas nosaukums
Personas kods
Reģistrācijas numurs
Deklarētā adrese Juridiskā adrese
E-pasts
Tālruņa Nr.
MĒRĶIS materiālu izmantošanai
Valsts, kurā materiāli tiks izmantoti
Izvēlētais Informatīvais materiāls (nosaukums, daudzums)

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, vēlamies informēt, ka Jūsu datus izmantosim,  lai nodrošinātu informatīvo materiālu pieprasījuma izvērtēšanu  un informatīvo materiālu izsniegšanu, kā arī apstiprinām, ka Jūsu dati tiks rūpīgi uzglabāti un netiks atklāti trešajām personām.

 

Pieprasījums tiek izskatīts, ja ir sniegta visa norādītā informācija.


Informatīvie materiāli tiek izsniegti divu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.