Informatīvie materiāli

Latvijas Institūts piedāvā drukātus un elektroniskus informatīvos materiālus – faktu lapas, bukletus, brošūras, video klipus, digitālās prezentācijas un fotogrāfijas – par Latviju un dažādām ar valsti saistītām jomām. Materiāli pieejami brīvai izplatīšanai vairākās svešvalodās un tie izmantojami tematiskās valsti prezentējošās Eiropas un pasaules līmeņa ekspozīcijās un izstādēs, kā arī starptautiskās valsts un privātā sektora organizētās konferencēs un pasākumos valstī un ārpus tās.

 

Informatīvie materiāli pieejami bez maksas Latvijas pozitīvas atpazīstamības veicināšanai ārvalstīs. Lai saņemtu informatīvos materiālus, jāaizpilda pieprasījuma anketa, kurā jānorāda materiālu izmantošanas mērķi, pieprasīto materiālu nosaukums un daudzums. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu informējam, ka Jūsu datus izmantosim,  lai nodrošinātu informatīvo materiālu pieprasījuma izvērtēšanu  un informatīvo materiālu izsniegšanu, kā arī apstiprinām, ka Jūsu dati tiks rūpīgi uzglabāti un netiks atklāti trešajām personām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

 

LI uztur Latvijas valsts oficiālo informatīvo portālu latvia.eu vairākās valodās ārvalstu auditorijām ar plašu informāciju svešvalodās par Latvijas valsti, sabiedrību, vēsturi, kultūru, dabu un ekonomiku. LI veidotie informatīvie materiāli un foto galerija atrodami arī portāla latvia.eu sadaļā Resources.

 

LI atbalsta dažādus sadarbības veidus informatīvo materiālu par valsti veidošanai un publicēšanai. Sīkākai informācijai: info@li.lv vai +371 67503663.

 

Autortiesības

LI mājaslapā www.li.lv un Latvijas oficiālajā portālā latvia.eu publicētās brošūras, faktu lapas, bukleti, video klipi, digitālās prezentācijas un fotogrāfijas (turpmāk tekstā - informatīvie materiāli) ir LI īpašums un uz tiem attiecas Autortiesību likums.

 

Informatīvos materiālus drīkst lejupielādēt, pārpublicēt, uzglabāt, arhivēt, pārsūtīt bez saskaņošanas ar autortiesību subjektu, ja tas tiek darīts informatīviem, izglītības un pētniecības mērķiem, analītiskiem apskatiem un ziņu sagatavošanai. Informatīvos materiālus nedrīkst pārveidot un apstrādāt. Informatīvos materiālus aizliegts publicēt veidā, kas diskreditē Latviju, Latvijas Institūtu un tur attēlotās personas, rada maldīgu priekšstatu par materiālu uzņemšanas vai veidošanas apstākļiem vai tiek izmantotas komerciālas reklāmas nolūkos.

 

Publicējot informatīvos materiālus elektroniski, vēlams, lai atsauce saturētu hipersaiti uz avotu, piemēram, portālu latvia.eu mājaslapu. Publicējot informatīvos materiālus, obligāti jānorāda autorība.

 

Noteikumu neievērošana tiks uzskatīta par autortiesību un īpašuma tiesību pārkāpumu. Atkarībā no autortiesību pārkāpuma rakstura un tā sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās administratīvās vai kriminālās atbildības. Informatīvo materiālu izmantošana citos nolūkos jāsaskaņo ar LI, rakstot uz e-pastu info@li.lv.