Valsts tēlu veido cilvēki, sabiedrība, ekonomika, infrastruktūra, politika, vēsture, daba un notikumi kopumā. Vairāku gadu garumā ilgušās ekspertu diskusijās, pētījumos un konsultācijās, kā arī balstoties uz valsts politikas plānošanas dokumentiem un sabiedrības vērtībām, izkristalizējušies šādi Latviju raksturojoši elementi, kas izmantojami valsts tēla jeb zīmola veidošanā:

 

Kultūra

Bagātais kultūras mantojums, mākslas daudzveidīgās izpausmes un latviešu valoda ir nacionālās identitātes pamats un vērtības, ar kurām Latvija izceļas uz citu valstu fona. Tā kā Latvijas kultūra ir spilgta, izteiksmīga, savdabīga un daudzveidīga, tā var kalpot kā labs zīmola elements.

 

Daba un ilgtspējīgs dzīvesveids

Latvija ir atzīta par vienu no “zaļākajām” pasaules valstīm, pateicoties tās dabiskajai un neskartajai dabai. Pieaugot dabiskuma vērtībai globālās sabiedrības uztverē, Latvijai jāizmanto neskartā daba un ekoloģiska saimniekošana kā valsts zīmola elementi.

 

Inovācijas

Latvijai piemīt potenciāls attīstīt inovatīvus produktus, risinājumus un pakalpojumus zinātnē, IT jomā, tehnoloģijās, dizainā, dabas produktos u.c., piesaistot interesi globālajā tirgū un veicinot pozitīvu valsts atpazīstamību.

 

Rīga

Rīgai ar savu vēsturisko un ekonomisko nozīmi valstī un reģionā piemīt spēcīgāka atpazīstamība nekā Latvijai kopumā, tādēļ galvaspilsētas īpašo tēlu vēlams izmantot visas valsts zīmola elementu attīstīšanā.

 

Tūrisms

Pozitīvu pieredzi Latvijā guvis un apmierināts tūrists ir viens no labākajiem Latvijas tēla veidotājiem ārpus valsts robežām. Latvijai jāpiedāvā tūrisma produkti un pakalpojumi, kas iekļauj pēc iespējas vairāk valsts zīmola elementu, aktīvi popularizējot Rīgas un reģionu piedāvājumu kultūras, vides, aktīvās atpūtas, gastronomijas, biznesa un citās jomās.

 

Latvijas Institūts nodarbojas ar valsts pozitīvas starptautiskās atpazīstamības veicināšanu, šajā procesā iesaistot dažādas publiskā un privātā sektora organizācijas, medijus, iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas.