Latvijas Institūta vizuālās identitātes vadlīnijas
Lai nodrošinātu pēc iespējas vienota stila izstrādātu informatīvo materiālu kopumu, kā arī, lai nodefinētu Latvijas Institūta zīmola lietošanas iespējas, ir izstrādātas izsmeļošas Latvijas Institūta vizuālās identitātes vadlīnijas, ar kurām interesentiem iespējams iepazīties tiešsaistē.
Vizuālās identitātes vadlīnijas skatāmas 
šeit.