NOLIKUMS

Latvijas Institūta darbības mērķis ir Latvijas pozitīvas starptautiskās atpazīstamības veicināšana. Iestādes darbību regulē Ministru kabinetā apstiprināts nolikums

 

ĒTIKAS KODEKSS

Latvijas Institūta 2014.gada 9.septembra kārtība Nr.4 “Latvijas Institūta Ētikas kodekss”

 

DARBA PLĀNI

Latvijas Institūta apstiprinātais darba plāns 2018.gadam