IZDEVUMU TĀMES

Latvijas institūta budžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018.gadam

Precizētā Latvijas institūta budžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018.gadam I

Precizētā Latvijas institūta budžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018. gadam II

Precizēta Latvijas institūta budžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018. gadam III

 

DIPLOMĀTISKO UN KONSULĀRO MISIJU NODROŠINĀJUMS

Budžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018.gadam

 

ATALGOJUMS

Amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums par 2018.gada aprīlis