Latvijas institūta budžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu segšanai un plānoto izdevumu tāmes 2020.gadam var apskatīt Valsts kases mājas lapā.

 

Latvijas institūta amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Latvijas institūtā