IZDEVUMU TĀMES

Latvijas institūta budžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018.gadam

Precizētā Latvijas institūta budžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018.gadam

 

ATALGOJUMS

Amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018.gada februārī.