Lai godam atzīmētu Latvijas valsts dibināšanas simtgadi (LV100), no 2017. līdz 2021.gadam Latvijā un ārvalstīs norisināsies vērienīga svinību programma, iesaistot dažādas valsts un pašvaldību institūcijas, privātos partnerus un nevalstiskās organizācijas. LV100 oficiālo programmu Latvijā un ārvalstīs organizē un koordinē Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs sadarbībā ar nozaru ministrijām. LV100 oficiālā programma pieejama simtgadei veltītajā vietnē lv100.lv

 

Latvijas institūts koordinē LV100 starptautisko komunikāciju:

  • Izstrādā LV100 komunikācijas saturiskās un vizuālās vadlīnijas;
  • LI Mediju programmas ietvaros organizē ārvalstu žurnālistu vizītes Latvijā;
  • Veido informatīvos materiālus par Latviju simtgades kontekstā (brošūra, faktu lapas, video klipi, u.c.);
  • Uztur un attīsta komunikācijas kanālus ārvalstu auditorijām (valsts portāls Latvia.eu, Facebook konti “If you like Latvia, Latvia likes you”, “Latvian Institute” un “Kaut kas mīļš no Latvijas”);
  • Organizē prezentācijas un seminārus, kā arī piedalās partneru organizētajos pasākumos Latvijā un ārvalstīs, informējot ārvalstu auditorijas par Latviju simtgades kontekstā.

LI nodrošina informatīvo materiālu izstrādi angļu un krievu valodās, taču aicinām sadarbības partnerus tulkot mūsu radītos materiālus arī citās svešvalodās, saskaņojot to ar LI.

 

Ieteikumi LV100 vēstījumu un materiālu integrēšanai iestādes vai organizācijas komunikācijā

  • Izmantot LI izstrādātos LV100 vizuālos materiālus (roll-up, plakāti, informatīvie materiāli, u.c.) iestādes / organizācijas rīkotajos starptautiskajos pasākumos;
  • Integrēt LV100 vizuālo konceptu iestādes / organizācijas veidotajos informatīvajos materiālos (iestrādāt maketā saskaņā ar vizuālajām vadlīnijām);
  • Veidojot iestādes / organizācijas komunikāciju par nozares aktualitātēm, izmantot iespēju starptautiski atgādināt, ka Latvija 2018.gadā atzīmē savas valsts dibināšanas simtgadi.

LI ir atvērts konsultācijām par LV100 vēstījumu integrēšanu Jūsu iestādes / organizācijas komunikācijā.