Latvijas oficiālā mājaslapa Latvia.eu modernā un lietotājam draudzīgā veidā piedāvā pamatinformāciju par mūsu valsti, tās vēsturi, kultūru, tradīcijām un aktualitātēm, ietverot ne tikai tekstuālu vēstījumu, bet arī bagātīgu fotomateriālu, video sižetus un prezentācijas par dažādām tēmām.