Remigrācijas politikas novērtējums: politikas mērķa grupas perspektīva

Remigrācijas politikas novērtējums: politikas mērķa grupas perspektīva

Evija Kļave

Ziņojuma mērķis ir novērtēt Reemigrācijas plānu no šīs rīcībpolitikas tiešās mērķa grupas — Latvijas emigrantu un reemigrantu — perspektīvas, kā arī novērtēt esošo situāciju attiecībā uz plānā paredzēto pasākumu izpildi. Galvenie jautājumi, uz kuriem meklētas atbildes, ir, pirmkārt, kāda ir bijusi Reemigrācijas plāna loma atgriešanās lēmuma pieņemšanā, otrkārt, cik lielā mērā valsts plānā paredzētie pasākumi atbilst mērķa grupas gaidām un vajadzībām, treškārt, kā veidojas mērķa grupas priekšstats par reemigrācijas politiku un cik lielā mērā tas atbilst politikas veidotāju definētajam uzstādījumam.


Pilns teksts pieejams šeit.

Remigrācijas prakses analīze: atgriešanās modeļi, iemesli un process

Remigrācijas prakses analīze: atgriešanās modeļi, iemesli un process

Inese Šūpule

Migrācijas procesu izpētē Latvijā kopumā līdz šim trūkst pētījumu par Latvijas valstspiederīgajiem, kas, padzīvojot kādu laiku ārzemēs, tomēr nolemj atgriezties Latvijā. Kas ir tie, kas atgriežas Latvijā? Kad un kāpēc viņi atgriežas? Šī raksta mērķis ir sniegt pārskatu par intervijās iegūtajiem rezultātiem, galveno uzmanību pievēršot re-emigrantu stāstiem par atgriešanās Latvijā iemesliem un to, kāda ir atgriešanās Latvijā pieredze viņu stāstījumā.


Pilns teksts pieejams šeit.

Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora

Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora

Zin.red. Inta Mieriņa. 2015.

Kolektīvajā monogrāfijā analizēti līdz šim apjomīgākā pētījuma par Latvijas jaunajiem emigrantiem rezultāti, kas liks pārvērtēt daudzus pieņēmumus par aizbraucējiem, viņu dzīves apstākļiem un attiecībām ar Latvijas valsti.Pilns teksts pieejams šeit.


Remigrācijas procesa analīze: politika un prakse

Remigrācijas procesa analīze: politika un prakse

Evija Kļave, Inese Šūpule

Pilns teksts pieejams šeit.

Remigrācijas un diasporas politikas Latvijā ekspertu skatījumā

Remigrācijas un diasporas politikas Latvijā ekspertu skatījumā

Ieva Kārkliņa, Evija Kļave

Pilns teksts pieejams šeit.