Latvijas Institūts (LI) sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu 6. oktobrī rīkoja atklāto lekciju/ praktisko nodarbību “Latvijas stāstu darbnīca” valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Lekcijas mērķis bija iepazīstināt auditoriju ar mūsdienīgas stāstniecības principiem valsts pārvaldē, sniegt ieskatu jaunajās Latvijas Institūta komunikācijas programmās, kā arī iesaistīt auditoriju praktiskā nodarbībā, veidojot vēstījumus par Latvijas sasniegumiem.

LI direktore Aiva Rozenberga, runājot par stāstniecības metodēm, aicināja auditoriju padomāt par lietām un vietām, ar ko dalībnieki lepotos starptautiski un/vai Latvijas mērogā; kā ieinteresēt starptautisku auditoriju par šo stāstu un veidot dialogu ar Latvijas cilvēkiem pasaulē.

Bezmaksas lekcijā piedalījās dažādu valsts un pašvaldības institūciju pārstāvji. Tika piedāvātas saistošas idejas par “Digitālo Latviju”, par iespējām jaunajiem uzņēmējiem, kvalitatīvu augstāko izglītību un aktīvās atpūtas iespējām dabā.

Latvijas Institūts piedāvā Latvijas stāstu darbnīcas ne tikai universitātēm visā Latvijā, bet arī ir uzsācis jaunu projektu sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību, rīkojot praktiskās nodarbības vidusskolēniem par piederību savam reģionam un valstij. Šī bija jau otrā lekcijas valsts pārvaldē nodarbinātajiem.