25. oktobrī Latvijas institūtā uz “Stāstu darbnīcu” pulcējās Latvijas Kultūras akadēmijas studenti, lai gūtu ieskatu Latvijas institūta darbībā un īstenotajos projektos, savukārt 3.novembrī Latvijas institūta direktore Aiva Rozenberga devās pie Latvijas Kultūras koledžas studentiem, lai klātienē pārrunātu dažādus ar Latvijas popularizēšanu ārvalstīs saistītus jautājumus un uzzinātu studentu skatījumu par stāstiem un vēstījumiem, ko izmantot Latvijas ārējā tēla veidošanā un komunikācijā ar ārvalstu auditorijām.

 

A.Rozenberga iepazīstināja studentus ar Latvijas institūta darbības mērķiem un valsts tēla veidošanas pamatprincipiem. “Stāstu darbnīcas” noslēgumā studenti tika aicināti apvienoties nelielās grupās un veidot prezentāciju par lietām, vietām un Latviju kopumā - par to, kas padara mūsu valsti tik īpašu un unikālu.

 

Pēc aktīva darba grupās studenti atzina, ka pasaulē, stāstot par mūsu kultūras unikālajām īpatnībām, svarīgi ir runāt nevis par vietām, kas ir jāredz, bet par lietām, kas ir jāpiedzīvo. Pēc studentu domām latvietis ir kā Sprīdītis, lai kurp arī viņš dotos, beigās viņš saprot, ka tomēr nekur nav tik labi kā “mājās” un Dziesmu un deju svētku fenomens ir viens no latviešu kultūru raksturojošajiem elementiem, unikāls un neatkārtojams, kas apvieno tūkstošiem cilvēku vienotā dejā un dziesmā. Ārvalstu studentus Latvijā varētu uzrunāt ar post-padomju eksotiku, skaistām ainavām un arhitektūru, neskarto dabu un plašām izklaides iespējām, savukārt aktīvā tūrisma ārvalstu žurnālistu - ar iespēju “izvējoties” Liepājā jeb “Mazajā Holivudā”, baudīt saulrietus un saullēktus baltākajās smiltīs Eiropā.

 

No studentu puses tika saņemti atzinīgi vārdi par Latvijas institūta akciju Baltijas simtgades ceļš, kurai 2017.gada 23.augustā vienojās Latvijas pilsētu un lauku teritoriju iedzīvotāji un no rokas rokā nogādāja īpašas kūkas kā sveicienu Lietuvas, Igaunijas un Somijas gaidāmajā simtgadē. Tautas sveiciena neparastais ceļojums pa Baltijas ceļa maršrutu tika iemūžināts video un ir pārtapis trīs sirsnīgos, emocijām bagātos sveicienos, kas drīzumā tiks pasniegti kaimiņiem svētkos.

 

“Stāstu  darbnīcas” ir viens no veidiem, kā sniegt informāciju par Latvijas institūta darbību un dot ieskatu Latvijas tēla veidošanas pamatprincipos.